بایگانی دسته بندی "ابوریحان"

محمدحسین مقیسه در ارتبه همراهط به همراه مسائل مختلفی از جمله آخرین وضعیت واگذاری صندوق‌های ضمانت‌نامه سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک به بخش خصوصی، مشکلات پیش آمده برای واحدهای کوچک صنعتی متقاضی دریافت ضمانت‌نامه، سرنوشت صندوق مذکور پس از واگذاری به بخش خصوصی، سرمایه فعلی صندوق، اقدامات صورت گرفته برای واحدهای آسیب دیده کرمانشاه و سرمایه صندوق‌های ضمانت‌نامه سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک در کره جنوبی و رقم صدور ضمانت‌نامه در این کشور در قیاس به همراه ایران صحبت کرد که مشروح آن در ادامه آمده هست.

آخرین وضعیت واگذاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به کجا رسید؟

بحث واگذاری صندوق‌هایی که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند تاکنون حل نشده و تاکنون سازمان خصوصی سازی براساس ضوابط و چارچوب‌های تعریف شده در رهستای اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت‌های خود را دنبه همراهل می‌کند.

از یک‌سو به همراه توجه به شرایط خاص اقتصادی سازمان خصوصی‌سازی از طرف خود یا نهادهای به همراهلادستی سخت‌گیری‌های خاص و ویژه‌ای را در این زمینه انجام می‌دهد. ما تاکنون چندین جلسه را در سطح مدیران، اعضای هیات عامل و مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی برگزار کرده‌ایم و علی‌رغم این که مسئولان این سازمان عقیده دارند صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک نقش قابل تاملی را در بدنه صنعت کشور ایفا می‌کند،‌ به دلیل محدودیت‌های به همراهلادستی ناگزیر به اجرای صرف قانون هستند.

براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون‌گذار تقریبه همراه همه شرکت‌های دولتی را در لیست واگذاری به بخش‌ خصوصی قرار داده هست. به مرور زمان برخی دوستان متوجه شدند که بخشی از این شرکت‌ها قابلیت واگذاری ندارند. تعدادی بدون مشتری هستند و برخی نیز اساسا نبه همراهید واگذار شوند؛ بنابراین کار به گونه‌ای پیش رفت که تعدادی از این شرکت‌ها از شمول واگذاری خارج شدند و فعالیت خود را از سر گرفتند.

این در حالی هست که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک نیز از جمله صندوق‌هایی بود که به شکلی موقت از لیست واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی خارج شد تا در فعالیت‌های روزانه خود دچار مشکل نشود. ما در پایان سال ۱۳۹۵ بود که مجددا متوجه شدیم که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به لیست شرکت‌های مربوطه جهت واگذاری اضافه شده هست و به دنبه همراهل آن به همراه محدودیت‌های مختلفی مواجه شدیم.

در گام اول درخوهست کردیم مجددا از لیست واگذاری به دلیل شرایط سخت بنگاه‌های خرد و کوچک خارج شویم. علاوه بر این تاکید کردیم حتی اگر قرار بر واگذاری به همراهشد، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک متقاضی ندارد، چرا که یک دستگاه حمایتی و توسعه‌ای بوده و به واسطه حمایت‌های دولت تعهدهای بسیاری را ایجاد کرده هست.

مسئولان سازمان خصوصی‌سازی تاکید دارند براساس اصل ۴۴ قانون اساسی به همراهید صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک واگذار شود و پس از قرار گرفتن در لیست واگذاری به مزایده گذاشته شده و حتی اگر صندوق مذکور مشتری نداشت بعدا در خصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

آیا مهلتی برای واگذاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به بخش خصوصی تعیین شده هست؟

صندوق ما در حال حاضر در مرحله نظارتی قرار گرفته و اعضای مجمع آن تغییر کردند. در برهه زمانی کنونی به دلیل این‌که جزو شرکت‌های قابل واگذاری به‌شمار می‌رویم به همراه برخی محدودیت‌ها در حوزه به همراهنکی، دفاتر اسناد رسمی و فعالیت‌های خود به همراه سایر نهادها و سازمان‌ها مواجه هستیم.

اساسا در سایر کشورهای دنیا صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به دلیل ماهیت حمایتی و توسعه‌ای خود در حوزه صنایع کوچک قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند یا خیر؟

اخیرا جلسه‌ای را به همراه همتای کره‌ای خود برگزار کردیم و به همراهید بدانیم اقتصادهای پیشرفته‌ای همچون ژاپن و کره جنوبی ما را به همراه این سوال مواجه می‌کند که آیا اساسا یک صندوق ضمانتی قابلیت واگذاری دارد یا خیر؟ آنها معتقدند منطقی در پس این اقدام وجود ندارد و در شرایطی که واحدهای صنعتی در کشور ما وضعیت نگران‌کننده‌ای دارند به طور حتم چنین اتفاقی موجب خواهد شد به همراه وضعیت نامطلوبی روبرو شوند.

در صورت واگذاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک چه سرنوشتی در انتظار آن خواهد بود؟

به همراهید صراحتا اعلام کنیم در صورت واگذاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به بخش خصوصی سرنوشت روشنی در انتظار آن نخواهد بود. در حال حاضر نظام به همراهنکی کشور حال و روز خوشایندی ندارد. حال یک مجموعه کمک کننده به این نظام را در نظر بگیرید که ریسک به همراهنکی را پوشش می‌دهد چرا به همراهید چنین مجموعه‌ای واگذاری شود؟

در بهترین حالت نظام به همراهنکی دارای فعالیت‌هایی هست و تسهیلاتی را اعطا می‌کند که برای جلوگیری از نگرانی این نظام صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در کنار آن قرار گرفته و ضمانت‌نامه‌هایی را صادر می‌کند. این یعنی ریسک موجود را صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک متحمل می‌شود.

ما اعتقاد داریم خریداری برای صندوق‌های مربوطه وجود ندارد، چرا که از دارایی خاصی برخوردار نیستند؛ هرچند که دارای سرمایه‌ای هستند که از آن هستفاده می‌کنند. براساس هستانداردهای جهانی میزان تعهدات به همراهلاتری توسط صندوق‌های ضمانت پذیرفته شده و این صندوق‌ها نمی‌توانند در بخش خصوصی جایگاهی داشته به همراهشند، چرا که براساس شاخص‌های تعریف شده در بخش خصوصی افزایش درآمد به همراه کم کردن هزینه‌ها همراه هست تا بتوانند به حداکثر سود برسند.

موضوع واگذاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک فعالیت‌های مربوط به صنایع کوچک را در این حوزه به همراه چه مشکلات و چالش‌هایی مواجه کرده هست؟

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به مرحله‌ای رسیده که نیازمند اصلاح قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ههست. در سال گذشته مطالعه عمیقی در این بخش صورت گرفت و زمانی که قرار شد اصلاحات مربوطه صورت پذیرد موضوع واگذاری صندوق مطرح شد تا به همراه مانع بزرگی در این بخش مواجه شویم.

زمانی که شرکتی در لیست واگذاری قرار می‌گیرد دستگاه‌های مختلفی دچار حساسیت می‌شوند. در مورد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک وضعیت به گونه‌ای هست که به همراهنک‌ها به دلیل همکاری به همراه این صندوق حساس شدند و ملاحظات خاصی دارند که نتیجه این اتفاقات بر وضعیت صنایع کوچک اثرگذار هست.

ما در وضعیت برزخی قرار گرفته‌ایم و کیفیت و کمیت خدمات ما دچار خدشه شده و نارضایتی‌هایی را بین واحدهای متقاضی دریافت کننده خدمات ایجاد کرده هست؛ هرچند که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تمام تلاش خود را به منظور حل و فصل مسائل صنایع کوچک به کار می‌گیرد، اما به همراهید بدانیم که هماهنگی بین دستگاه‌ها مشکل آفرین هست.

سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در حال حاضر چقدر هست و آیا در سال آینده افزایش خواهد یافت؟

تا سال ۱۳۹۴ سرمایه صندوق معادل ۳۵ میلیارد تومان بود که در سال ۱۳۹۴ به همراه افزایش ۷۵ میلیارد تومانی به ۱۱۰ میلیارد تومان رسید. در بهترین حالت به همراه احتساب ریسک‌های متعادل و متعارف امکان صدور هفت برابری ضمانت‌نامه نسبت به میزان سرمایه وجود دارد که در حال حاضر صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک پنج برابر سرمایه خود ضمانت‌نامه صادر کرده هست.

از سوی دیگر صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در سال جاری رشد ۱۰۰ درصدی را در صدور ضمانت‌نامه برای صنایع کوچک به صورت ماه به ماه محقق کرد اما به همراهید هشدار دهیم حداکثر تا اوایل سال آینده می‌توانیم ضمانت‌نامه صادر کنیم.

در حال حاضر امکان صدور ضمانت‌نامه جدید برای واحدهای صنعتی کوچک متقاضی وجود ندارد و تنها می‌توانیم وضعیت فعلی را مدیریت کنیم. در تمام دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که عبور از بحران اشتغال، توسعه صادرات و دستیابی به فرآوری‌های جدید از دل صنایع خرد و کوچک بیرون می‌آید و کشورهای مختلف به همراه جدیت در حال توسعه صنایع خود به ویژه در بخش صنایع کوچک هستند.

بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به به همراهلابودن میزان سود تسهیلات به همراهنکی پرداخت شده به این بخش معترض هستند و اعتقاد دارند که میزان سود تسهیلات تا ۲۴ درصد نیز افزایش می‌یابد.

ما پیشنهاد کاهش دو درصدی سود تسهیلات به همراهنکی برای واحدهایی که از ضمانت‌نامه‌های اعتبه همراهری برخوردارند را به نظام به همراهنکی ارائه می‌کنیم. بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به به همراهلا بودن میزان سود تسهیلات به همراهنکی پرداخت شده به این بخش معترض هستند و اعتقاد دارند به همراه توجه به دپوی ۲۰ درصدی تسهیلات پرداخت شده نزد به همراهنک‌های عامل، میزان سود تسهیلات از ۱۸ به ۲۴ درصد افزایش می‌یابد. سود به همراهنکی مقوله بسیار پیچیده‌ای هست که شاید اظهارنظر کردن یکبه همراهره در این خصوص مبنی بر کاهش یا افزایش آن جزو متغییرهایی به شمار آید که تمامی شاخص‌های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

ممکن هست این اقدام موجب شود اگر در جایی هم تعادلی وجود داشته به همراهشد به همراه افزایش یا کاهش میزان سود به همراهنکی دستخوش تغییر شود؛ بنابراین اظهارنظر در خصوص این‌که سود به همراهنکی به همراهید کاهش یابد اظهارنظری سطحی هست.

صندوق مربوطه اصرار دارد که حداقل تسهیلات به همراهنکی برای واحدهای صنعتی ۱۸ درصد به همراهشد و بیش از این افزایش نیابد. موضوع مورد بحث در جلساتی که به همراه مسئولان نظام به همراهنکی نیز مطرح شد و از آن‌ها درخوهست کردیم حداقل برای واحدهایی که به صندوق ارجاع داده می‌شوند به همراه توجه به ابزارهای موجود میزان سود تسهیلات همان ۱۸ درصدی که توسط شورای پول و اعتبه همراهر لحاظ شده به همراهقی بماند.

پیشنهاد منطقی اقتصادی و معقولانه در رهستای کاهش سود تسهیلات به همراهنکی برای واحدهای صنعتی وجود دارد، ‌ همانند سایر نقاط دنیا زمانی که تسهیلاتی پرداخت می‌شود و تضامینی گرفته می‌شود، به همراه توجه به اینکه تضامین اخذ شده کم ‌ریسک هست نظام به همراهنکی ما به همراهید اجازه داشته به همراهشد درصدی نرخ تسهیلات را کاهش دهد که این مساله در همه جای دنیا رایج هست و منطق قوی‌ دارد.

طبیعتا به همراهنک‌ها در بهترین حالت زمانی که می‌خواهند تسهیلاتی را پرداخت کنند اگر یک ملک را در بهترین نقطه هم در اختیار داشته به همراهشند فرآیند زمانی تا حدود دو سال طول می‌کشد که بتوانند به مبلغ نقدی آن دست یابند، اما زمانی که ضمانت‌نامه‌ صندوق‌ها را در اختیار خواهند گرفت، براساس متن ضمانت‌نامه‌ها حداکثر تا ۴۵ روز صندوق‌ها مجاز هستند به همراه مشتریان و به همراهنک تعامل داشته به همراهشند و ظرف این ۴۵ روز پول را به نظام به همراهنکی پرداخت کنند؛ بنابراین کاملا برای نظام به همراهنکی توجیه پذیر هست که در مقابل وثیقه‌ای همچون ضمانت‌نامه صندوق‌ها که وثایق کم‌ریسکی هستند و قدرت نقدشوندگی به همراهلایی دارند نرخ سود تسهیلات را حداقل تا دو درصد کاهش دهد.

به طور حتم پیشنهاد مربوطه، مساله‌ای منطقی هست که می‌تواند برای متقاضیان دریافت تسهیلات به همراهنکی در بخش تولید مشوق به همراهشد. ما پیشنهاد کاهش سود تسهیلات به همراهنکی برای واحدهایی که از ضمانت نامه‌های اعتبه همراهری صندوق ضمانت سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک برخوردار هستند را ارائه می‌کنیم و به همراهید تاکید کنیم که این پیشنهاد مشروط هست.

به همراهید به به همراهنک‌ها مجوز لازم داده شده یا حتی آنها را مکلف کنند که سود تسهیلات به همراهنکی برای واحدهایی که از ضمانت‌نامه‌های اعتبه همراهری سرمایه‌گذاری صنایع کوچک برخوردار هستند را تا دو درصد کاهش دهند، پیشنهاد ما این هست که نرخ سود تسهیلات برای واحدهای صنعتی به ۱۶ درصد کاهش یابد این مساله هم به نفع به همراهنک‌ها، واحدهای صنعتی، اشتغال و تولید هست که همه می‌توانند از آن سود ببرند.

در مورد آخرین وضعیت ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی آسیب دیده براثر زلزله کرمانشاه توضیح دهید؟

واحدهای صنعتی آسیب دیده به دلیل زلزله رخ داده در کرمانشاه که در شهرک صنعتی سرپل ذهاب بودند به سه گروه تقسیم شدند. اولین گروه آنهایی هستند که قبلا ضمانت‌نامه سرمایه‌ گذاری اخذ کردند و دارای پرونده جاری هستند. این واحدها اگر ضمانت‌نامه‌شان سررسیده به همراهشد شش ماه تا یک سال فرصت هستمهال دارند. گروه دوم آنهایی هستند واحدهای صنعتی هستند که قبل از وقوع زلزله در حال فعالیت بوده و به همراه مبلغ کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان می‌توانند فعالیت خود را از سرگیرند؛ بنابراین تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان بدون وثیقه برای آنها در نظر گرفته شده تا از نظام به همراهنکی مبلغ مورد نظر را تامین کند.

اما گروه سوم واحدهای صنعتی هستند که آنها قبل از زلزله فعال بوده اما نیازمند رقمی به همراهلاتر از ۳۰۰ میلیون تومان برای ادامه فعالیت هستند. برای این واحدها قرار بر این شده تا ارزیابی لازم صورت گرفته و به آنها ضمانت‌نامه ارائه کنیم.

به همراه توجه به این‌که به نام صندوق‌های سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک در کره جنوبی اشاره کردید، وضعیت این صندوق‌ها را در کشور مذکور به همراه ایران مقایسه کنید؟

اگر به سرمایه صندوق‌های ضمانت‌نامه سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک و نیز میزان ضمانت‌نامه‌های صادر شده در کره جنوبی اشاره کرده و آن را به همراه وضعیت کشورمان مقایسه کنیم به طور حتم متعجب خواهیم شد.

قدیمی‌ترین صندوق‌های ضمانت‌نامه سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک در کره جنوبی که صرفا ۵۰ درصد به همراهزار این کشور را در اختیار دارد دارای پنج میلیارد دلار سرمایه هست. علاوه براین دو صندوق دیگر نیز در کره جنوبی فعالیت می‌کنند که سرمایه آنها نیز رقمی معادل پنج میلیارد دلار می شود؛ بنابراین مجموعه سه صندوق‌ ضمانت‌نامه سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک در کره جنوبی سرمایه‌ای معادل ۱۰ میلیارد دلار دارند و حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ضمانت‌نامه صادر می‌کنند.

admin بدون نظر ادامه مطلب

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سیهست‌های خود برای راضی کردن صهیونیست‌ها و زیر پا گذاشتن حقوق فلسطینیان قصد دارد در هفتادمین روز تأسیس «رژیم اشغالگر قدس» سفارت آمریکا به قدس را اجرا کند.

به گزارش گروه بین الملل مجمع ابوریحان، پانزدهم آذرماه بود که رئیس جمهوری آمریکا طی حرفرانی خود در کاخ سفید در اقدامی از پیش اعلام نشده و ناگهانی اعلام کرد که دولت این کشور  شهر قدس را به پایتخت رژیم اسرائیل به رسمیت می‌شناسد.

«دونالد ترامپ» تنها به این مسئله اکتفا نکرد، بلکه در ادامه این تصمیم خود همان روز به همراه امضای سند سفارت آمریکا از شهر تل‌آویو به قدس  دستور داد اقدامات لازم را برای این کار اتخاذ شود.

این تصمیم ترامپ به همراهعث اعتراض‌ها و انتقادهای گسترده در منطقه و جهان شد و وزارت خارجه آمریکا به فاصله چند روز از این اقدام مجبور شد اعلام کند انتقال سفارت به قدس فعلا در دستور کار خود نیست و به زمان دیگر موکول خواهد شد.

تصمیم ترامپ در مورد قدس همزمان بود به همراه صدمین سالگرد انتشار بیانیه به همراهلفور از سوی بریتانیا که طی آن وزیر خارجه وقت این کشور اعلام کرد که موضع دولت بریتانیا در ارتبه همراهط به همراه «ایجاد خانه ملی برای یهودیان در سرزمین فلسطین» مثبت هست.

اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر قدس به صورت یک طرفه از سوی آمریکا به همراهعث افزایش تنش در سرزمین‌های اشغالی شد و در نتیجه آن تا کنون ده‌ها فلسطینی در درگیری به همراه صهیونیست‌ها به شهادت رسیده‌اند. 

سازمان همکاری اسلامی به ریهست ترکیه یک هفته بعد از این تصمیم ترامپ طی نشستی این اقدام را محکوم کرد و خوهستار لغو آن شد.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع در وزارت خارجه آمریکا که خوهست نامش فاش نوشت امروز (جمعه) اعلام کرد که دونالد ترامپ ۱۴ می ماه (۲۴ اردیبهشت) به همراه انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به قدس موافقت خواهد کرد.

ترامپ امروز طی حرفرانی خود در کنگره سالانه محافظه کاران در ایالات ماریلند در واکنش به این خبر گفت که «انتقال سفارت ما از تل‌آویو به قدس کار درستی هست».

تعیین ۱۴ مای برای انتقال سفارت مصادف به همراه روز نکبت (یوم النکبه) و هفتادمین سالگرد تأسیس «کشور جعلی اسرائیل» هست.

«نبیل ابو ردنیه»، حرفگوی «محمود عبه همراهس»، رئیس تشکیلات خودگردان در واکنش به این اقدام اعلام کرد که «این اقدام مردود هست و اقدام یک‌جانبه هرگز به کسی در این خصوص اجازه نمی‌دهد».

«عبداللطیف القانوع»، حرفگوی جنش مقاوت اسلامی فلسطین (حماس) نیز اعلام کرد که این اقدام آمریکا منطقه را در برابر اشغالگری اسرائیل “منفجر” خواهد کرد.

وی ادامه داد: « اقدام آمریکا در انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو هرگز نمی‌تواند به اشغالگران هیچ گونه مشروعیت نمی‌دهد و نمی‌توانند واقعیت و حقایق قدس و آثار آن را تغییر دهند».

«اسرائیل کاتص»، وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به این خوش خدمتی رئیس جمهوری آمریکا که برای رضایت صهیونیست‌ها و داماد صهیونیست خود «جرد کوشنر» انجام می‌دهد، از آن هستقبه همراهل کرد و به شخص ترامپ تبریک گفت.

admin بدون نظر ادامه مطلب

تاخیر در پرداخت مطالبه همراهت مربوط به حق‌التدریس رسمی، حقوق معلمان خرید خدمات آموزشی و سربه همراهز معلمان منجر به شکل‌گیری اعتراضاتی شده هست هرچند که سال گذشته نیز این مطالبه همراهت در روزهای پایانی اسفند پرداخت شد.

به گزارش گروه اقتصادی مجمع ابوریحان، مطالبه همراهت مربوط به حقوق سربه همراهز معلمان و ساعات حق‌التدریس رسمی (نیروهای شاغل) و حقوق معلمان خرید خدمات آموزشی از ابتدای مهر تا به امروز پرداخت نشده هست.

سال گذشته نیز پرداخت مطالبه همراهت فرهنگیان در روزهای پایانی اسفند انجام شد و امسال نیز تا به امروز این مطالبه همراهت پرداخت نشده از سوی دیگر سرانه‌ای نیز در اختیار مدارس قرار نگرفته هست.

عدم پرداخت مطالبه همراهت فرهنگیان منجر به اعتراضاتی شده هست به‌گونه‌ای که دبیران سه مدرسه متوسطه اول بندرماهشهر به دلیل پرداخت نشدن اضافه‌کاری ۵ ماه از سال جاری و ۳ ماه از سال گذشته از حضور در کلاس درس خودداری کردند البته مجتبی دیناروند رئیس آموزش و پرورش بندرماهشهر گفته هست به همراه پیگیری صورت گرفته هفته آینده ۵ ماه اضافه کاری دبیران آموزش و پرورش پرداخت می‌شود.

طبق آنچه که مسئولان آموزش‌وپرورش می‌گویند” تخصیص‌ها برای پرداخت مطالبه همراهت معلمان و سرانه مدارس انجام شده هست اما نقدینگی از سوی خزانه صورت نمی‌گیرد همچنین برای پرداخت پاداش پایان خدمت به همراهزنشسته‌های سال ۹۵ به آموزش‌وپرورش تنخواه اختصاص یافت و به همین دلیل تمام تخصیص‌ها در خزانه مانده هست و خزانه آموزش‌وپرورش را بدهکار می‌داند.”

علی الهیار معاون توسعه مدیریت و پشتیبه همراهنی وزارت آموزش‌وپرورش دربه همراهره تاخیر در پرداخت مطالبه همراهت فرهنگیان می‌گوید:  اعتبه همراهرات را از سازمان برنامه و بودجه دریافت کردیم اما به علت مشکل تسویه تنخواه مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص در خزانه هنوز محقق نشده هست

وی می‌افزاید: برای سال ۹۶، دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کسری داشتیم که تامین شده هست اما هم اکنون مشکل دریافت آن را از خزانه داریم.

البته مسئولان آموزش‌وپرورش از پرداخت بخشی از بدهی حق‌التدریس رسمی معلمان تا پایان اسفند ماه خبر داده‌اند و به نظر می‌رسد اگر مشکل پیش‌آمده به همراه خزانه حل شود می‌توان مطالبه همراهت چند ماهه معلمان را زودتر از روزهای پایانی سال نیز پرداخت کرد.

admin بدون نظر ادامه مطلب

رئیس‌جمهور آمریکا به این نتیجه رسیده که برای نگاه داشتن نظامیان کشورش در سوریه نیازی به اخذ مجوزهای جدید از کنگره ندارد.

به گزارش گروه بین الملل مجمع ابوریحان، منابع خبری به همراهمداد شنبه (۲۴ فوریه/ ۵ اسفندماه) گزارش داده‌اند دولت آمریکا به ریهست «دونالد ترامپ» به این نتیجه رسیده که برای نگاه داشتن نظامیان آمریکا در سوریه و عراق در دوران پساداعش به کسب مجوز جدید از کنگره این کشور نیازی ندارد. 

روزنامه نیویورک‌تایمز نوشته مقام‌های آمریکا در دو نامه برنامه‌ریزی‌های دولت ترامپ برای هستقرار نظامیان این کشور در سوریه، پس از شکست کامل داعش را روشن کرده‌اند.

«رکس تیلرسون»، وزیر خارجه آمریکا در یک حرفرانی روز ۲۷ دی‌ماه گفت که نظامیان آمریکا برای  «از بین بردن نفوذ آمریکا» در سوریه خواهند ماند. 

به همراه آنکه تیلرسون در آن حرفرانی تلاش کرد برای توجیه حضور نظامیان آمریکا از ضرورت جلوگیری از به همراهزگشت داعش حرف بگوید، سایر مقام‌های دولت ترامپ ظاهراً نقش پررنگ‌تری برای داعش قائل هستند.  آنها در این دو نامه نوشته‌اند تهدید ادامه‌دار داعش به ترامپ اجازه می‌دهد نظامیان آمریکایی را برای مدت نامعلوم در سوریه نگاه دارد.

«دیوید تاچنبرگ»، معاون وزیر دفاع آمریکا در یکی از نامه‌های اشاره‌شده اینطور نوشته هست: «این گروه (داعش) همانند دفعه قبل که ما نظامیان آمریکایی را شتابزده خارج کردیم به دنبه همراهل سوءهستفاده از هر گونه اهمال خواهد بود تا تجدید قوا کرده و کنترل مجدد خود بر بخش‌هایی در سوریه را به دست بیاورد.»

منابع آمریکایی مدعی هستند در حال حاضر حدود ۲۰۰۰ نظامی این کشور در سوریه مستقر هستند، در حالی که تقریبه همراهً تمامی سرزمین‌هایی که زمانی تحت کنترل داعش بودند آزاد شده‌اند.   

«تاچنبرگ» این نامه را برای یک سناتور به نام «تیم کین» نوشته هست. «کین» که نماینده دموکرات مجلس سنا هست قبلاٌ خوهستار توضیح ترامپ دربه همراهره اختیاراتش برای حضور آمریکا در سوریه شده بود. 

 وزارت خارجه آمریکا هم نامه مشابهی برای «کین» ارسال کرده هست. این نهاد آمریکایی هم مدعی شده که قوانین بین‌المللی ماندن نیروهای آمریکایی در سوریه را توجیه می‌کنند. 

دولت سوریه به همراهرها مخالفت خود را به همراه حضور نظامیان آمریکا در این کشور جنگ‌زده اعلام کرده هست. 

در هر دوی این نامه‌ها اذعان شده که نظامیان آمریکایی در عراق و سوریه قصد درگیری به همراه نیروهای دولت سوریه یا نیروهای هم‌پیمان ایران را ندارند، اما ممکن هست  به فراخور شرایط میانشان درگیری اتفاق بیفتد.

«مری واترز»، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور حقوقی نوشته هست:

«ایالات متحده به دنبه همراهل مبه همراهرزه به همراه دولت سوریه یا ایران و یا گروه‌های تحت حمایت ایران در عراق یا سوریه نیست.»

او اضافه کرده هست: «به همراه وجود این، ایالات متحده برای هستفاده از نیروی ضروری و متناسب جهت دفاع از نظامیان آمریکایی، ائتلاف یا نیروهای هم‌پیمان‌مان که در حال انجام عملیات برای شکست داعش و تضعیف القاعده هستند، تردید به خود راه نخواهد داد.»

admin بدون نظر ادامه مطلب

بررسی و تحلیل محاسبه همراهت حرارتی گرمکنهاي ایستگاه تقلیل فشاربه همراه هستفاده از آنالیز پینچ
فايل ضميمه
 • نوع فايل: pdf
  paper–01_1.pdf
  (۳۷۴٫۴ كيلو به همراهيت)
admin بدون نظر ادامه مطلب

نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: گزارش جدید آژانس به همراهر دیگر تایید می کند که اقدامات و فعالیتهای هسته ای ایران کاملا منطبق به همراه برجام هست.

به گزارش گروه سیاسی مجمع ابوریحان، رضا نجفی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی دربه همراهره گزارش جدید آژانس عنوان کرد: گزارش جدید آژانس که دهمین گزارش از روز اجرای برجام و نهمین گزارش فصلی به شورای حکام در مورد رهستی آزمایی اجرای برجام به شمار می رود، به همراهر دیگر تایید می کند که اقدامات و فعالیتهای هسته ای ایران کاملا منطبق به همراه برجام هست.

وی افزود: تداوم تمامی فعالیتهای هسته ای ایران اعم از ادامه غنی سازی ۶۷/ ۳ درصدی به همراه ۳۰ آبشار و تعداد ۵۰۶۰ سانتریفیوژهای  نسل اول در سایت نظنز، تداوم هستقرار ۶ آبشار سانتریفیوژ IR-۱ (به تعداد  ١٠٢٠ سانتریفیوژ) در یک سالن سایت فردو که کاملا آماده کار هستند و تعداد دیگری سانتریفیوز جداگانه مستقر شده در این سایت به هدف هستفاده در تحقیق و توسعه برای تولید رادیو ایزتوپهای پایدار، تدوام انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه به همراه سانتریفیوژهای پیشرفته و نسل جدید ( مطابق بندهای ۳۲ تا ۴۲ ضمیمه یک برجام یعنی ادامه کار به همراه سانتریفیوژهای IR-۲m, IR-۴, IR-۵, IR-۶, IR-۶s, IR-۷ and IR-۸ ) و همچنین ادامه تولید قطعات سانتریفیوژهای نسل جدید به همراه فیبرکربن، هستمرار تولید آب سنگین در کارخانه تولید آب سنگین اراک( رسیدن ذخیره آب سنگین به ١١٧/٩ تُن)، ادامه انجام تمهیدات برای مدرن سازی راکتور آب سنگین تحقیقاتی خنداب (که البته به همراه طرفهای دیگر پیگیری می شود)، فعالیت راکتور تحقیقاتی تهران و سایر بخشها بر اساس برنامه دراز مدت اعلام شده ایران از جمله مواردی هست که در گزارش به آنها اشاره شده هست.

نجفی خاطرنشان کرد: در این زمینه به نامه جدید سازمان انرژی اتمی ایران که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته شده در خصوص پیشران  هسته ای کار کند، اشاره شده هست.

وی افزود: متن گزارش همانند گزارشهای گذشته هست و تغییرات آن شامل درج تحولات فنی از جمله به همراهلا رفتن میزان ذخیره آب سنگین ، میزان افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده ۳ و ۶۷ درصدی، جایگزینی برخی سانتریفیوژها و مواردی شبیه آن هست.

سفیر و نماینده دائم ایران عنوان کرد:همچنان انتظار ایران و همه کشورهای عضو آژانس این هست که دبیرخانه آژانس به کار حرفه ای و بیطرفانه خود بر اساس هستانداردهای پادمانی به رهستی آزمایی اجرای برجام ادامه داده و همانطور که تاکنون نظارت بر اجرای پروتکل الحاقی در ایران را همانند بقیه صد و بیست کشوری که آن را اجرا می کنند دنبه همراهل می کرده، به کار خود ادامه دهد.

شورای حکام آژانس در جلسه فصلی ماه مارس خود در روزهای  ١٤ تا ١٨ اسفندماه موضوعات مختلف از جمله این گزارش را بررسی خواهد کرد.

admin بدون نظر ادامه مطلب

«بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه به همراه «الکساندر لاورنتیف» فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش گروه بین الملل مجمع ابوریحان به نقل از روسیا الیوم، «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه به همراه «الکساندر لاورنتیف» فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار در خصوص تحولات سیاسی و میدانی سوریه گفتگو کرده و تأکید کردند که مبه همراهرزه به همراه تروریسم به همراهید ادامه یابد.

اسد و لاورنتیف همچنین بر لزوم تلاش برای یافتن راهکار سیاسی برای برون رفت از بحران سوریه طبق توافقات حاصل شده در نشست سوچی تأکید کردند.

لاورنتیف تأکید کرد: تشدید جنایت های گروه های تروریستی علیه غیرنظامیان سوری به ویژه در حومه دمشق و همچنین حمایت های کشورهای غربی ـ عربی از این گروهها، به همراهر دیگر پرده از نفاق سران غربی ـ عربی برداشت و دروغ آنها مبنی بر تلاش برای حل و فصل سیاسی بحران سوریه را آشکار ساخت.

admin بدون نظر ادامه مطلب

 • کد مطلب : ۶۹۰۸۹
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • تاریخ انتشار خبر : ۴ اسفند, ۱۳۹۶ – ۱۱:۲۳
 • شما اینجا هستید :تصویری ۱

 •   

  براساس برنامه ریزی ها و در سال ۹۷؛
  معاون صادرات و امور بين الملل گروه صنعتي ايران خودرو از صادرات ۱۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۷ خبر داد و گفت: ۷۵ درصد از اين تعداد به كشورهاي منطقه خاورميانه و آفريقا و ۲۵ درصد نيز به كشورهاي CIS، آسيايي و آمريكاي لاتين و اروپا صادر خواهد شد.

  به گزارش ایکوپرس، مجيد كاوياني از توسعه و ارتقاي محصولات براي افزايش صادرات خبر داد و گفت: به همراه اعمال هستانداردهاي جدید محصولات،‌ امكان صادرات به بسياري از كشورها به راحتي امكان پذير خواهد شد.

  معاون صادرات ایران خودرو تاکید کرد: سهم کیفیت در افزایش صادرات خودرو فقط یکی از عوامل هست و مسائل خارج از کنترل خودروسازان نقش اصلی در صادرات خودرو دارند.

  وی بهره گيري از مناسبه همراهت سياسي براي ارتقاي روابط تجاري را عاملي براي افزايش صادرات محصول دانست و خاطر نشان کرذ: حضور در نمايشگاه‌هاي خارجي و معرفي محصولات، اعطای تسهيلات حمل به حمل كنندگان، اختصاص بودجه تحقيقاتي براي توسعه محصولات، عودت عوارض گمركي، ايجاد روابط به همراهنكي مناسب و همچنين حضور در پيمان هاي مختلف اقتصادي منطقه و بين‌المللی براي بهره مندي از برخي معافيت‌هاي صادراتي از جمله حمايت هايي هست كه از سوي دولت مي تواند انجام شود.

  معاون صادرات و امور بين الملل ايران خودرو تاكيد كرد: اعطاي تسهيلات به خريداران در به همراهزار بين المللي موجب رقابت به همراه خودروسازان جهاني خواهد شد.

  كاوياني افزود: در كشورهاي اروپايي خودروهاي كامل بدون سود و به همراه تسهيلات بسيار مناسب صادر مي شوند كه اين امكان براي ما وجود ندارد. اعطاي اعتبه همراهر و حمايت هاي دولت عامل موفقيت ما در كشورهاي هدف خواهد بود.

  admin بدون نظر ادامه مطلب

  ششمین و آخرین شب از مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها به همراه حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمه‌الله برگزار شد.

  به گزارش گروه سیاسی مجمع ابوریحان، ششمین و آخرین شب از مراسم عزاداری ایام شهادت صدیقه‌ی کبرا حضرت فاطمه‌ی زهرا سلام‌الله‌علیها، به همراه حضور رهبر انقلاب اسلامی، جمعی از مسئولان نظام و مردم دلداده‌ی اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام، امشب (پنجشنبه) در حسینیه‌ی امام خمینی رحمه‌الله برگزار شد.

  در این مراسم که هزاران نفر از اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان حضور داشتند، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد خاتمی به همراه تبیین عوامل درونی و بیرونی ارتجاع و جلوه‌های آن خاطرنشان کرد: ارتجاع به معنی به همراهزگشت به بینش‌ها، ارزش‌ها و رفتارهای جاهلیت هست و اگر جامعه دچار ارتجاع شد، همه ارزش‌ها از بین خواهد رفت.

  حرفران مراسم به همراه تاکید بر اهمیت عبرت آموزی از ایام فاطمیه، گفت: حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در خطبه عمیق فدکیه خطر ارتجاع را گوشزد کرده و ارتجاع را عامل بسیاری از مصائب می‌دانند لذا همه به همراهید مراقب این خطر به همراهشند.

  همچنین در این مراسم آقای سماواتی به ذکر مصیبت و مرثیه‌خوانی پرداخت.

  admin بدون نظر ادامه مطلب

  نماینده آمریکا در سازمان ملل ضمن نادیده گرفتن حمایتهای کشورش از تروریست های تکفیری در سوریه، دمشق و مسکو را به کشتار غیرنظامیان در غوطه شرقی متهم کرد.

  به گزارش گروه بین الملل مجمع ابوریحان به نقل از الجزیره، «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل در جریان نشست شورای امنیت این سازمان ادعاهای مضحکی را علیه دمشق و مسکو مطرح کرد.

  بر اساس این گزارش، وی ضمن نادیده گرفتن حمایتهای کشورش از تروریست های تکفیری در سوریه، دمشق و مسکو را به کشتار غیرنظامیان در غوطه شرقی متهم کرد.

  نماینده آمریکا افزود: آمریکا آماده دادن رأی مثبت به پیش نویس قطعنامه پیشنهادی کویت و سوئد هست. غوطه شرقی دمشق بیش از این نبه همراهید شاهد اقدامات مجرمانه به همراهشد!

  وی همچنین به منظور فریب افکار عمومی و تطهیر چهره آمریکا در نزد افکار عمومی گفت که به همراهید اجازه ورود کمک های پزشکی و انسانی به غوطه شرقی داده شود.

  هیلی همچنین از اعضای شورای امنیت خوهست تا به پیش نویس قطعنامه سوئد و کویت دربه همراهره غوطه شرقی دمشق رأی دهند.

  گفتنی هست، عامل اصلی تشدید بحران انسانی در غوطه شرقی دمشق، تداوم حمایت های تسلیحاتی ایالات متحده آمریکا از تکفیریهای مستقر در این منطقه هست.

  admin بدون نظر ادامه مطلب