₪۩₪۩₪ بوی خدا،بوی بندگی ₪۩₪۩₪ ویژه نامه ماه مبه همراهرک رمضان ۱۴۳۹

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ابوریحان

خدایا!

دوبه همراهره به آغاز لحظه های تبرک رسیدم؛ به آغاز سی روز مهربه همراهنی که قرار هست مدام کنار تو بنشینم و نزدیک تر از همیشه، دوستت بدارم و دوستم بداری.

دوبه همراهره به همراه تو بر سر میعاد آمده ام، بر سر وعده روزهای پرهیز و ایمان.

دوبه همراهره از امشب، دلداده سحرگاه می شوم و غروب های دل انگیز را بی تابه همراهنه به پیشواز می روم.

دوبه همراهره ستاره های سحری را قدر می دانم و نفس های تبرک سپیده دم را غنیمت می شمارم.

دوبه همراهره به تو سلام می گویم، از فراز به همراهم روزه ها و روزهای عشق؛ از فراز ارتفاع خویشتن داری و خداخواهی.

دوبه همراهره به همراهل و پرم مشتاق تر و پرنده تر، مرا به سمت و سوی تو می آورند و از عمق پایین دست زمین، رهایم می کنند.

من این آغاز دوبه همراهره را به درگاه تو، سپاس می گویم.

خدایا! تو را سپاس که دیگر به همراهر، عمرم به دیدار این لحظه ها نائل شد. تو را سپاس که نفس هایم فرصت دوبه همراهره رسیدن به این هوای هستی بخش را پیدا کردند.

من به همراهز پیراهن نیایش و توحید بر تن می کنم و به خانه تو می آیم؛

به بزم بی ریایی که سفره از کرامت و عطای بی پایان تو دارد و تمام بزم ها و آرهستگی ها را از چشمم می اندازد.


دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم