همه چیز دربه همراهره پروتز سینه دانلود كتاب آموزش

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ابوریحان


به همراه انجام جراحي پروتز سينه اعتماد به نفس، احساس زنانگي و زيبه همراهيي توام به همراه تناسب را دوبه همراهره بدست آوريد

بهبود شكل و تناسب اندام شما به وسيله روش هاي مختلف جراحي پلهستيك، به همراهعث افزايش اعتماد به نفس شما شده و نيز به همراهعث تغيير در نگرش ديگران نسبت به شما مي شود.

همه ساله تعداد زيادي از زنان در سرتاسر دنيا، عمل جراحي [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر هست. ] را انجام مي دهند و در واقع جراحي پروتز شايعترين عمل جراحي زيبه همراهيي بر روي پستان ها مي به همراهشد.

بر طبق مطالعات انجام شده ميزان رضايت بيماران بعد از انجام اين عمل بسيار به همراهلا مي به همراهشد و انجام جراحي پروتز علاوه بر افزايش اعتماد به نفس فرد، به همراهعث بهبود روابط زناشويي وي نيز شده هست.
اول بدانيد بعد پروتز بگذاريد:
جراحي پروتز سينه( بزرگ كردن سينه) تنها يك روش جراحي ساده نمي به همراهشد ، بلكه فرايندي هست كه شامل ٤ مرحله مي به همراهشد:

١) اموزش جامع بيمار و گرفتن رضايت نامه اگاهانه

٢) ارزيابي قبل از عمل براساس به همراهفت بيمار

٣) تكنيك جراحي صحيح به همراه بهبودي سريع

٤) اموزش هاي كامل بعد از عمل
به همراهيستي مشاركت بين بيمار و جراح در انتخاب پروتز و مراقبتهاي بعد از عمل ايجاد شود.

جراح وبيمار به همراهيد به اين درك متقابل برسند كه سايز ونوع پروتز صرفا براساس تمايل وخوهسته بيمار انتخاب نمي شود، بلكه در اين انتخاب عواملي نظير ابعاد پستان وخصوصيات به همراهفتي ان نيز دخالت دارند. بيمار به همراهيستي متوجه محدوديت هاي پوشش به همراهفتي پستان خود به همراهشد و اينكه انتخاب پروتز مستلزم در نظر گرفتن شكل و توپوگرافي پستان دارد.

در جلسه مشاوره تصاوير و خصوصيات فيزيكي بيمار بررسي مي شود تا عدم تقارن و حدود آناتوميك پستان ها كه بر انتخاب نوع پروتز تاثير مي گذارند، مشخص شود.

در جلسه مشاوره در مورد انواع پروتز ژلي يا اب نمكي، گرد يا اناتوميك، صاف يا textured صحبت مي شود و توضيح داده مي شود كه خصوصيات بدني و بويژه به همراهفتي پستان فرد چه تاثيراتي را مي تواند بر روي انواع پروتزها داشته به همراهشد.

ثابت شده هست كه مشاركت بين جراح وبيمار در انتخاب پروتز و مراقبت هاي بعد از عمل ، به همراهعث افزايش رضايت مندي بيمار ودر مجموع بهبود نتايج زيبه همراهيي عمل مي شود.
پروتزهاي گرد يا اناتوميكال( قطره اشكي)

پروتزهاي سينه به دونوع كلي
١)گرد يا round
٢) اناتوميكال يا قطره اشكي
تقسيم مي شوند.

در حال حاضر در ٩٥٪‏ موارد اوليه جراحي پروتز سينه در امريكا از پرتزهاي گرد هستفاده مي شود. در هر دو گروه انواع پروتزها به همراه قطر، ارتفاع و برجستگي هاي مختلف وجود دارد.

تنوع پروتزهاي قطره اشكي به همراه توجه به شكل نامتقارن آن ها بيشتر هست.

ممكن هست جراح جهت حصول به نتايج بهينه وبه همراه توجه به ايجاد پوشش پستان متناسب ، انتخاب هاي متعدد در پيش رو داشته به همراهشد.

هرچند اكثر جراحان بطور معمول از يك نوع پروتز( از نظر شكل) هستفاده مي كنند ولي در بعضي شرايط وبه همراه توجه به تمايل بيمار يا آناتومي پستان لازم مي شود از نوع خاصي از پروتز هستفاده كند. بهترين بيمار براي گذاشتن پروتز قطره اشكي ، فردي هست كه در خوهست گذاشتن آن را دارد.
موارد كاربرد پروتزهاي گرد عبه همراهرتند از:

١) افرادي كه دوست دارند سينه هايشان برجسته تر بنظر برسد( بيشتر از حد نرمال)

٢)پوشش به همراهفت نرم خوب داشته به همراهشند و شكل اوليه پستان انها خوب به همراهشد.

٣)جراحي اصلاحي يا revision ( در موارد تغيير پروتز، انقبه همراهض كپسولي، پارگي پروتز و چرخش پروتز)

٤) چرخش تكرار شونده پروتز

مواردكاربرد پروتزهاي قطره اشكي عبه همراهرتنداز:

١)افرادي كه نماي طبيعي مي خواهند و به همراهفت پستان انها خيلي كم هست يا اصلا به همراهفت پستان ندارند.

٢)سينه هاي تخت و بدون شكل يا افرادي كه پوشش به همراهفت نرم انها خيلي كم مي به همراهشد.

٣) كساني كه دچار constricted lower pole يا دفورميتي tuberous پستان مي به همراهشند.
٤) عدم تقارن ساده يا پيچيده

٥) پتوز يا شلي قسمت تحتاني پستان( در صورت ضعيف بودن به همراهفت ، محدوديت در گذاشتن پروتز وجود خواهد داشت)

پروتزهاي ژلي و اب نمكي
انتخاب جنس پروتز بر اساس اناتومي بيمار و تمايل شخصي وي انجام مي شود و در جلسه مشاوره قبل از عمل مزايا و معايب هر كدام به بيمار توضيح داده مي شود.

مزاياي پروتزهاي اب نمكي( سالين):

١) برش كوچكتر
٢)نياز به مانيتورينگ كمتر
٣)هزينه كمتر

معايب پروتزهاي اب نمكي:

١) افزايش ريسك چين خوردگي و قابل لمس شدن
٢)در لمس غيرطبيعي تر مي به همراهشند
٣)به همراه گذشت زمان اثرات بيشتري روي به همراهفت مي گذارند
٤) احتمال خالي شدن خودبخود
مزاياي پروتزهاي ژلي( سيليكوني)
١) احتمال چين خوردگي و لمس شدن كمتر
٢)خطر خالي شدن خودبخود وجود ندارد
٣) در لمس طبيعي تر مي به همراهشند
معايب پروتزهاي ژلي( سيليكوني):

١) نياز به مانيتورينگ ام ار اي در صورت لزوم
٢) پارگي بدون علامت
٣) هزينه كمي بيشتر
٤) برش كمي بزرگتر

محل قرار دادن پروتز سينه:

١) زير عضله اي كامل( ساب پكتورال)
٢)زير غده اي( ساب گلاندولر)
٣) ساب فاسيال
٤) دوگانه يا dual- plane كه به همراهن زير عضله اي نسبي يا partial subpectoral هم گفته مي شود.

مزاياي روش ساب پكتورال:

١) بهبود نماي پل يا قسمت فوقاني پستان
٢) كاهش ميزان بروز انقبه همراهض كپسولي
٣) مشخص شدن بهتر به همراهفت پستان هنگام ماموگرافي

معايب روش ساب پكتورال:

١)افزايش درد و ناراحتي در اثر دي…..ون زير عضله اي
٢) احتمال وقوع به همراهلقوه ولي نادر بد شكلي پروتز در انبه همراهض عضله پكتوراليس

اگر چه در روش دوگانه يا dual-plane تمامي اين اشكالات برطرف مي شود.

روش زير غده اي يا ساب گلاندولر

قرار دادن پروتز در زير غده بخاطر تصور غلط كاهش درد بعد از عمل وراحتي دي…..ون حين عمل ممكن هست جذاب بنظر برسد اما

معايب روش زير غده اي بيشتر از مزاياي ان مي به همراهشد كه عبه همراهرتند از:

١)نتايج زيبه همراهيي قسمت فوقاني پستان خوب نمي به همراهشد
٢) احتمال ايجاد چين خوردگي( rippling)
٣) افزايش احتمال انقبه همراهض كپسولي
٤) ايجاد اشكال در ماموگرافي

روش ساب فاسيال

اين روش توسط بعضي از پژوهشگران پيشنهاد شده هست تا هم مانند روش زير عضله اي شانس انقبه همراهض كپسولي راكم كند وهم درد بعد از عمل كمتري ايجاد كند هر چند لايه فاسيال پكتورال بسيار نازك مي به همراهشد و نياز به دي…..ون خيلي دقيق دارد و در عمل اين روش كاربرد چنداني ندارد.

روش دوگانه dual-plane

دراين روش قسمتي از پروتز زير غده و قسمتي زير عضله قرار مي گيرد. در اين روش تمام معايب روش زير عضله اي برطرف شده و در عين حال حداكثر پوشش و حمايت از پروتز توسط عضله ايجاد مي شود و از عوارضي مانند animation deformity و افتادگي كاذب پستان بر روي پروتز زير عضله(snoopy defomity) جلوگيري مي شود.

در حقيقت انچه كه به عنوان زير عضله اي در بين بيماران از ان ياد مي شود روش دوگانه يا زير عضله اي نسبي هست و براي سادگي بيان به ان زير عضله اي گفته مي شود.

به همراهزهم ياداوري ميكنم كه در تمامي بيماراني كه توسط اينجانب عمل شده اند منظور از روش زير عضله اي در حقيقت همان روش زير عضله اي نسبي هست كه اسم ديگر اين روش dual planeهست كه در حال حاضر بهترين روش محل قرار دادن پروتز مي به همراهشد و بهترين نتايج دراز مدت رادارد.

آيا پروتز به همراهعث ايجاد سرطان و مانع از تشخيص آن مي شود؟

خير، در مطالعات انجام شده هيچ ارتبه همراهطي بين گذاشتن پروتز و ايجاد سرطان سينه، بيماري هاي خود ايمني و ساير بيماري هاي سيستميك يافت نشده هست. در حال حاضر هيچ مدرك قطعي دال بر اين كه سرطان در زناني كه پروتز دارند در مراحل پيشرفته تر تشخيص داده مي شود هم وجود ندارد.
آيا بعد از جراحي پروتز سينه گرفتن حمام آفتاب يا سولاريوم بلا مانع هست؟

گرفتن حمام آفتاب يا هستفاده از سولاريوم به طور معمول به پروتز آسيببي نميرساند ولي به مدت يك سال به همراهيد از تابيدن مستقيم نور آفتاب يا اشعه سولاريوم به محل برش جراحي جلوگيري كرد. چون به همراهعث تيره تر شدن اسكار عمل مي شود، نكته اي كه در مورد سولاريوم به همراهيد به آن توجه داشت اِن هست كه چون پروتز ديرتر از بدن حرارت خود را از دست مي دهد ممكن هست فرد بعد از هستفاده از سولاريوم احساس كند پروتزش نرم شده هست ؛ بنابراين توصيه مي شود تا چند ماه بعد از عمل از سولاريوم هستفاده نشود.

آيا بعد از جراحي پروتز سينه مسافرت به همراههواپيما مجاز هست؟

بله ، هيچ محدوديتي بعد از جراحي پروتزسينه براي مسافرت به همراه هواپيما وجود ندارد.

مراقبت هاي بعد از جراحي پروتز به چه صورت هست؟

• معمولا اين عمل تحت بيهوشي عمومي انجام مي شود و طول مدت بستري بيمار يك روز هست.

• هنگام ترخيص براي بيمار ، مسكن و آنتي بيوتيك خوراكي تجويز مي شود. بيمار مي تواند روز اول بعد از عمل ، پانسمان را برداشته و در صورت تمايل هستحمام كند .

• همچنين به بيمار توصيه مي شود در هفته اول بعد از عمل رانندگي نكند و محدوديت حركتي دستها را رعايت كند ( به همراهلا بردن دستها براي مسواك يا شانه زدن بلا مانع هست ) توصيه مي شود در چند هفته اول بعد از عمل از خوابيدن روي شكم خودداري شود.

• اولين معاينه كنترل ۳ تا ۵ روز بعد از عمل انجام ميشود و در صورتي كه در معاينه كنترل هر گونه شكي در مورد به همراهلا قرار گرفتن پروتز وجود داشته به همراهشد از نوار مخصوص (Elastic Wrap) هستفاده مي كنند كه دور تا دور قسمت به همراهلايي قفسه بسته مي شود و جهت ايجاد فشار به سمت پايين ضروري هست.

• معمولا در چند روز بعد از عمل بيمار قادر به رفتن سر كار هست ولي انجام فعاليت و ورزش شديد به مدت ۲ تا ۳ هفته ممنوع هست .
• بيشترين ورم ناشي از عمل طي ۳ تا ۵ هفته فروكش مي كند.

• حساسيت به همراهفت ها به ويژ ه در لمس ممكن هست تا چند هفته طول بكشد.

• معاينات كنترل بعدي ۴ تا ۶ هفته، ۳ ماه و يك سال بعد از عمل انجام مي شود و بعد از آن لازم هست بيماران هر چند سال يكبه همراهر كنترل شوند.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم