دعوت از شاعران و اهالی موسیقی برای ساخت سرود چهل سالگی انقلاب

۲۴ دی ۱۳۹۶ ابوریحان

ششمین جلسه کارگروه تخصصی بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در دفتر ریهست حوزه هنری تشکیل شد.

به گزارش گروه فرهنگی مجمع ابوریحان، ششمین جلسه کارگروه تخصصی بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در روز شنبه مورخ ۱۶ دی ماه به همراه هدف تعامل، تبه همراهدل نظر و هم افزایی به منظور طراحی و تدوین برنامه‌های مناسب در حوزه شعر و ادبیات برای بزرگداشت چهل سالگی انقلاب اسلامی در دفتر ریهست حوزه هنری برگزار شد.
این جلسه به همراه حضور محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری و اعضای کارگروه که عبه همراهرتند از: راضیه تجار، رضا اسماعیلی، جمال شورجه، محمود بشیری، قدرت الله صلح میرزایی، جهانگیر خسرو شاهی، یوسف قوجق، علی الله سلیمی، جواد سمنانی (مدیر حوزه ریهست) و محسن یزدی، رئیس مرکز مستندسازی حوزه هنری برگزار شد.

رضا اسماعیلی به عنوان دبیر کارگروه تخصصی چهل سالگی انقلاب اسلامی، به همراه تشکر از ریهست حوزه هنری به همراهبت پذیرش دعوت انجمن قلم ایران برای تشکیل جلسه مشترک، به ارائه گزارشی اجمالی از فعالیت‌های صورت گرفته در رهستای بزرگداشت چهل سالگی انقلاب اسلامی پرداخت.

راضیه تجار (دبیر انجمن قلم ایران) نیز ضمن هستقبه همراهل از مشارکت حوزه هنری برای برگزاری بزرگداشت چهل سالگی انقلاب، بر تامین اعتبه همراهرات لازم برای تحقق این مهم تاکید کرد. تجار همچنین بر فراهم کردن مقدمات لازم برای دیدار به همراه مقام معظم رهبری تاکید کرد.
در این نشست مشترک جمال شورجه به همراه تاکید بر مدیریت زمان برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده، پیشنهاد کرد که به همراه دعوت از شاعران و موسیقیدانان برجسته، سرودی برای بزرگداشت چهل سالگی انقلاب اسلامی تولید شود که از آغاز سال ۱۳۹۷ تا پایان سال در تمام مراسمی که به همراه عنوان چهل سالگی انقلاب برگزار می‌شود، مورد هستفاده قرار گیرد.
دکتر محمود بشیری (هستاد دانشگاه) بر ایجاد تعامل به همراه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای پرداختن بیش‌تر به ادبیات انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها تاکید کرد.
پیشنهاد برگزاری چهل نشست نقد کتاب (کتابخوان) به همراه محوریت انقلاب اسلامی و به همراه مشارکت حوزه هنری و نهاد کتابخانه‌های عمومی پیشنهادی بود که توسط علی الله سلیمی مطرح شد.
یوسف قوجق توجه به قشر دانش آموزی و سرمایه‌های جوان کشور را در برنامه‌های چهل سالگی انقلاب خوهستار شد.
جهانگیر خسروشاهی نیز پیشنهاد داد که از مسئولین بلند پایه و چهره‌های شاخص فرهنگی درخوهست شود که دیدگاه‌های خود را در به همراهره جایگاه انقلاب اسلامی در ایران و جهان در چهل سطر بنویسند و مجموعه این نوشته‌ها به صورت کتابی مستقل چاپ و منتشر شود.

قدرت الله صلح میرزایی در حرفانی کوتاه لازمه تحقق برنامه‌های پیش بینی شده را تامین بودجه و اعتبه همراهرات مناسب دانست و بر تشکیل دبیرخانه دائمی بزرگداشت چهل سالگی انقلاب تاکید کرد.

پس از هستماع نظرات و پیشنهادات حاضران، مومنی شریف به همراه تشکر مجدد از انجمن قلم ایران در اقدام برای تشکیل کارگروه و برگزاری جشنواره ادبی «چهل چراغ»، به ارائه گزارشی اجمالی از فعالیت‌های انجام شده در حوزه هنری در خصوص بزرگداشت چهل سالگی انقلاب اسلامی پرداخت و آمادگی حوزه هنری را برای مشارکت در برنامه‌ها اعلام کرد.
در پایان جلسه محسن یزدی (مسئول واحد مستند سازی حوزه هنری) نیز در حرفانی کوتاه به فعالیت‌های این واحد برای معرفی شایسته انقلاب اسلامی به مردم ایران و جهان اشاره کرد. جلسه فوق به همراه پخش چند مستند کوتاه از تولیدات حوزه هنری به همراه موضوع انقلاب اسلامی به پایان رسید.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم